Krótko

Firma ZEISS udostępnia biblioteki CAD systemu mocowania pomiarowego CARFIT®

Sposób mocowania elementu ma istotny wpływ na wynik i efektywność pomiaru. Decyduje o jego jakości i czasie. W produkcji seryjnej i pomiarach elementów o małej sztywności występuje konieczność zastosowania specjalnego przyrządu zapewniającego szybkie i powtarzalne mocowanie, odwzorowujące montaż w produkcie finalnym. To zadanie spełniają mocowania CARFIT®.

ZEISS CARFIT® umożliwia mocowanie wszelkich elementów: od małych części po całe konstrukcje karoserii. CARFIT to system modułowy dla szybkiego i dowolnego budowania mocowań ze standardowych komponentów. Stosowany w laboratoriach, pracach rozwojowych, narzędziowniach, prototypowniach i produkcji masowej. Katalog i biblioteka CAD elementów CARFIT® usprawnia projektowanie i montaż mocowania.

Firma Carl ZEISS od ponad 150 lat jest światowym liderem w innowacyjnych rozwiązaniach optycznych, pomiarowych i technologicznych. W dziedzinie metrologii przemysłowej oferujemy m.in.: współrzędnościowe maszyny pomiarowe (portalowe, produkcyjne, wysięgnikowe, wielkogabarytowe), skanery 3D, przyrządy do pomiaru jakości powierzchni, tomografy komputerowe, mikroskopy przemysłowe oraz profesjonalne usługi w Centrach Pomiarów Współrzędnościowych.

Zapraszamy do kontaktu.

◄ Fot. Przykład mocowania CARFIT® CMX,/p>

Carl Zeiss Sp. z o.o. - www.zeiss.pl

Więcej informacji na: >>>

Więcej informacji na: >>>