Krótko

Nowości z GER

Pomiar ciągły średnicy szlifowanej w szerokim zakresie bez konieczności kalibracji zastosowano w szlifierce dedykowanej do osi kolejowych GER CPA3000. Zastosowana sonda pozwala na pomiar w zakresie od 10 do 450 mm, przy czym w zakresie 300 mm bez dodatkowych kalibracji. Zamontowanie sondy pomiarowej na prowadnicach typu gantry umożliwia pomiar średnic w całym zakresie szlifowanych długości.

Szlifierka realizuje zoptymalizowaną obróbkę zgrubną oraz wykończającą osi kolejowych dwoma ściernicami 750 x 185 x 304,8 mm z jednego mocowania.

Prezentację maszyny można oglądnąć na stronie AI Lab S.J.: